Begirada berriak eratzen


 Jakintza, narrazioen sorrera zein zabalkundea eta sentsibilizazioa

Salaam – سلام – Bakea  proiektuan, erkidego musulmanari buruz dauden aurreiritziak zein estereotipoak jorratzen dira, eta ezjakintasunagatik eta zenbait alderdi politikok nahiz komunikabidek xaxatutako gorrotoaren diskurtsoagatik sortzen dira.

Zenbait kulturatako eta erlijiotako gazteen arteko topaketarako, azterketarako, elkarrizketarako eta hausnarketarako eremua da, eta, bertan, bete-betean lan egiten da, euskal erkidegoko musulmanak, oro har, eta gazte musulmanek, batez ere, gainditu behar dituzten erronka zein zailtasun nagusiak antzemateko eta zehazteko. 

 

 Helburuak

  • Zenbait jatorritako gazteen erkidegoa sortzea, erkidego musulmanari buruzko mezu zein narrazio alternatiboen baterako sorkuntzarako ariketa eta haien komunikaziorako nahiz zabalkunderako kanpaina horizontala zuzentzeko.

 

  • Desberdinen arteko ezagutza sustatzea eta euskal erkidego musulmanari estigma kentzea eta aurreiritzi nahiz estereotipo arrazistak, xenofoboak eta islamofoboak desegiten laguntzea.

 

  • Euskal gizartean, kulturarteko eta erlijioarteko harremanak, kohesio soziala eta elkarbizitza bultzatzea.

 

 

  

 

Eskerronak

 

Salaam – سلام – Bakea Moviltik Elkarte Kulturalaren, Ellacuria Fundazio Sozialaren eta Onda Euskadiren proiektua da. Honako hauexen babesa dauka: Bilboko Udala, Eusko Jaurlaritzako GGEE Zuzendaritza eta Kultura Saila, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundua eta Pluralismo y Convivencia Fundazioa.